آگهی استخدام راننده با خودروی مدل بالا جهت کار در آژانس

استخدام راننده با خودروی مدل بالا جهت کار در آژانس

1397-12-22

استخدام تعدادی راننده با خودروی مدل بالا جهت کار در آژانس با محیطی تمیز و درآمد بالا

استخدام تعدادی راننده با خودروی مدل بالا جهت کار در آژانس با محیطی تمیز و درآمد بالا

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی