آگهی استخدام برنامه نویس در شرکت مجاز

استخدام برنامه نویس در شرکت مجاز

1397-12-22

استخدام برنامه نویس در شرکت مجاز.مسلط به فرانت اند .دارای حداقل 2سال سابقه و نمونه مرتبط.لطفا رزومه درتلگرام ارسال شود

استخدام برنامه نویس در شرکت مجاز.مسلط به فرانت اند .دارای حداقل 2سال سابقه و نمونه مرتبط.لطفا رزومه درتلگرام ارسال شود

تهران یوسف آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی