آگهی استخدام راننده با خودرو جهت کار در آژانس نوید سیر

استخدام راننده با خودرو جهت کار در آژانس نوید سیر

1397-12-22

استخدام تعدادی راننده منظم و مجرب با خودرو جهت کار در آژانس نوید سیر با زنگ خور بالا

استخدام تعدادی راننده منظم و مجرب با خودرو جهت کار در آژانس نوید سیر با زنگ خور بالا

مشهد فلکه ضد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی