آگهی استخدام بازاریاب حضوری خانم برای کار در شرکت دکوراسیون داخلی

استخدام بازاریاب حضوری خانم برای کار در شرکت دکوراسیون داخلی

1397-07-29

استخدام بازاریاب حضوری خانم برای کار در شرکت دکوراسیون داخلی به صورت تک شیفت با حقوق ثابت ماهیانه و پورسانت

استخدام بازاریاب حضوری خانم برای کار در شرکت دکوراسیون داخلی به صورت تک شیفت با حقوق ثابت ماهیانه و پورسانت

مشهد امامت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی