آگهی استخدام موتورسوار

استخدام موتورسوار

1397-12-22

استخدام تعداد 100 نفر موتورسوار مجرب جهت همکاری با محیطی صمیمی و درآمد خوب

استخدام تعداد 100 نفر موتورسوار مجرب جهت همکاری با محیطی صمیمی و درآمد خوب

مشهد هفده شهریور

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی