آگهی استخدام خدمتکار خانم برای کارهای خانه داری

استخدام خدمتکار خانم برای کارهای خانه داری

1397-12-22

استخدام خدمتکار خانم برای کارهای خانه داری با امکان اسکان

استخدام خدمتکار خانم برای کارهای خانه داری با امکان اسکان

کرج عظیمیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی