آگهی استخدام کارگر حرفه ای برای کارواش با حقوق ثابت

استخدام کارگر حرفه ای برای کارواش با حقوق ثابت

1397-12-22

استخدام کارگر حرفه ای برای کارواش با حقوق ثابت

استخدام کارگر حرفه ای برای کارواش با حقوق ثابت

کرج مهرویلا

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی