آگهی استخدام خدمه خانم برای امور منزل با دستمزد عالی

استخدام خدمه خانم برای امور منزل با دستمزد عالی

1397-12-22

استخدام خدمه خانم برای امور منزل با دستمزد عالی

استخدام خدمه خانم برای امور منزل با دستمزد عالی

تهران دربند

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی