آگهی استخدام کارشناس فروش در مجتمع چاپ نگارستان

استخدام کارشناس فروش در مجتمع چاپ نگارستان

1397-12-22

استخدام کارشناس فروش در شرکت خصوصی با تجربه کار مناسب و آشنا به اصول تجاری و سازمانی

استخدام کارشناس فروش در شرکت خصوصی با تجربه کار مناسب و آشنا به اصول تجاری و سازمانی

اصفهان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی