آگهی استخدام منشی خانم در شرکتی مجاز

استخدام منشی خانم در شرکتی مجاز

1397-12-22

استخدام منشی خانم در شرکتی مجاز با ساعت کار 11 الی 20 و حقوق ثابت به همراه بیمه

استخدام منشی خانم در شرکتی مجاز با ساعت کار 11 الی 20 و حقوق ثابت به همراه بیمه

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی