آگهی استخدام کارمند فروش در شرکت پرش

استخدام کارمند فروش در شرکت پرش

1397-07-29

استخدام کارمند فروش خانم و آقا در گروه آموزشی پرش با مدرک کارشناسی جهت کار در واحد فروش با حقوق ثابت 1/500 و پاداش.

استخدام کارمند فروش خانم و آقا در گروه آموزشی پرش با مدرک کارشناسی جهت کار در واحد فروش با حقوق ثابت 1/500 و پاداش.

تهران انقلاب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی