آگهی استخدام منشی خانم در دفتر بازرگانی واردات و صادرات در شعبه تهران

استخدام منشی خانم در دفتر بازرگانی واردات و صادرات در شعبه تهران

1397-12-21

استخدام منشی خانم در دفتر بازرگانی واردات و صادرات در شعبه تهران با حقوق مکفی

استخدام منشی خانم در دفتر بازرگانی واردات و صادرات در شعبه تهران با حقوق مکفی

تهران عباس آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی