آگهی استخدام بازاریاب جهت اخذ قرارداد با رستوران ها

استخدام بازاریاب جهت اخذ قرارداد با رستوران ها

1397-12-21

استخدام بازاریاب جهت اخذ قرارداد با رستوران ها لطفا تماس حاصل فرمایید.

استخدام بازاریاب جهت اخذ قرارداد با رستوران ها لطفا تماس حاصل فرمایید.

مشهد وکیل آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی