آگهی استخدام نظافتچی خانم مدرسه دخترانه

استخدام نظافتچی خانم مدرسه دخترانه

1397-07-29

استخدام نیک خانم جهت نظافت مدرسه در منطقه ۳ نیازمندیم. ساعت کاری از ۷ تا ۱۵:۳۰

استخدام نیک خانم جهت نظافت مدرسه در منطقه ۳ نیازمندیم. ساعت کاری از ۷ تا ۱۵:۳۰

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی