آگهی استخدام براشینگ کار در سالن آرایشی

استخدام براشینگ کار در سالن آرایشی

1397-12-21

استخدام براشینگ کار در سالن آرایشی به صورت درصدی. در محدوده مرزداران

استخدام براشینگ کار در سالن آرایشی به صورت درصدی. در محدوده مرزداران

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی