آگهی استخدام آبدارچی

استخدام آبدارچی

1397-07-29

1- محدوده سنی 30 به بالا 2- دارای گواهی عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد 3- ساکن تهران

1- محدوده سنی 30 به بالا 2- دارای گواهی عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد 3- ساکن تهران

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی