آگهی استخدام بازیگر در تئاتر

استخدام بازیگر در تئاتر

1397-12-21

استخدام بازیگر در تئاتر. تحت نظر هنرمندان مطرح.جهت هماهنگی از ساعت 10 الی 18 تماس بگیرید

استخدام بازیگر در تئاتر. تحت نظر هنرمندان مطرح.جهت هماهنگی از ساعت 10 الی 18 تماس بگیرید

تهران ونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی