آگهی استخدام کارمند تولید محتوا در موسسه معتبر

استخدام کارمند تولید محتوا در موسسه معتبر

1397-12-19

استخدام کارمند تولید محتوا در موسسه معتبر جهت تهیه خبر.مسلط به شبکه های اجتماعی.به صورت دورکاری.لطفا رزومه درتلگرام ارسال شود

استخدام کارمند تولید محتوا در موسسه معتبر جهت تهیه خبر.مسلط به شبکه های اجتماعی.به صورت دورکاری.لطفا رزومه درتلگرام ارسال شود

نجف‌ آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی