آگهی استخدام کارمند اداری خانم در دفتر خصوصی

استخدام کارمند اداری خانم در دفتر خصوصی

1397-12-19

استخدام کارمند اداری خانم در دفتر خصوصی با حقوق مناسب به صورت نیمه وقت

استخدام کارمند اداری خانم در دفتر خصوصی با حقوق مناسب به صورت نیمه وقت

قم

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی