آگهی استخدام گرافیست در شرکت مهندسی

استخدام گرافیست در شرکت مهندسی

1397-12-19

استخدام گرافیست در شرکت مهندسی با تسلط به خدمات چاپ و کامپیوتر.لطفا رزومه درتلگرام ارسال شود

استخدام گرافیست در شرکت مهندسی با تسلط به خدمات چاپ و کامپیوتر.لطفا رزومه درتلگرام ارسال شود

سنندج

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی