آگهی استخدام منشی خانم در شرکت معتبر

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر

1397-12-19

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر با حقوق 600 تومان جهت پیگیری های اداری در محیطی اداری

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر با حقوق 600 تومان جهت پیگیری های اداری در محیطی اداری

قم

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی