آگهی استخدام کارمند اداری خانم در یک تولیدی

استخدام کارمند اداری خانم در یک تولیدی

1397-07-29

استخدام کارمند اداری خانم در یک تولیدی با حقوق ثابت 800 در یک محیط زنانه

استخدام کارمند اداری خانم در یک تولیدی با حقوق ثابت 800 در یک محیط زنانه

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی