آگهی استخدام منشی خانم در شرکت پارسیان خودرو

استخدام منشی خانم در شرکت پارسیان خودرو

1397-12-19

استخدام منشی خانم در شرکت پارسیان خودرو با ساعت کار 9 الی 18 و حقوق 600.000 تومان

استخدام منشی خانم در شرکت پارسیان خودرو با ساعت کار 9 الی 18 و حقوق 600.000 تومان

اهواز طالقانی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی