آگهی استخدام منشی آقا یا خانم در شرکت تینا نگین ایرانیان کامروز

استخدام منشی آقا یا خانم در شرکت تینا نگین ایرانیان کامروز

1397-12-19

استخدام منشی آقا یا خانم در شرکت تینا نگین ایرانیان(کامروز) با حقوق ثابت به همراه بیمه

استخدام منشی آقا یا خانم در شرکت تینا نگین ایرانیان(کامروز) با حقوق ثابت به همراه بیمه

شیراز معالی آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی