آگهی استخدام منشی خانم در شرکت عمرانی

استخدام منشی خانم در شرکت عمرانی

1397-12-19

استخدام منشی خانم در شرکت عمرانی با حقوق 1 م در محیطی اداری

استخدام منشی خانم در شرکت عمرانی با حقوق 1 م در محیطی اداری

قم

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی