آگهی استخدام منشی خانم در شرکت معتبر

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر

1397-12-19

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر نیمه وقت با حقوق 500 هزار تومان در محیطی مناسب

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر نیمه وقت با حقوق 500 هزار تومان در محیطی مناسب

قم

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی