آگهی استخدام منشی خانم در شرکت معتبر

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر

1397-12-19

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر با حقوق 700 هزار تومان در محیطی امن و صمیمی

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر با حقوق 700 هزار تومان در محیطی امن و صمیمی

قم

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی