آگهی استخدام تعدادی منشی اداری خانم و آقا در دفتر املاک

استخدام تعدادی منشی اداری خانم و آقا در دفتر املاک

1397-12-19

استخدام تعدادی منشی اداری خانم و آقا در دفتر املاک همراه با آموزش در مکانی فوق العاده

استخدام تعدادی منشی اداری خانم و آقا در دفتر املاک همراه با آموزش در مکانی فوق العاده

شیراز معالی آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی