آگهی استخدام کارمند اداری خانم در شرکت معتبر

استخدام کارمند اداری خانم در شرکت معتبر

1397-12-19

استخدام کارمند اداری خانم در شرکت معتبر با حقوق مناسب جهت انجام امور دفتری

استخدام کارمند اداری خانم در شرکت معتبر با حقوق مناسب جهت انجام امور دفتری

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی