آگهی استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در موسسه معتبر

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در موسسه معتبر

1397-12-19

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در موسسه معتبر به صورت حضوری.با تسلط کامل به امور گرافیک.

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در موسسه معتبر به صورت حضوری.با تسلط کامل به امور گرافیک.

تهران بازار تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی