آگهی استخدام کارمند اداری خانم در شرکت معتبر

استخدام کارمند اداری خانم در شرکت معتبر

1397-12-19

استخدام کارمند اداری خانم در شرکت معتبر جهت انجام امور دفتری شرکت با حقوق مناسب

استخدام کارمند اداری خانم در شرکت معتبر جهت انجام امور دفتری شرکت با حقوق مناسب

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی