آگهی استخدام مسئول دفتر خانم در شرکتی خصوصی

استخدام مسئول دفتر خانم در شرکتی خصوصی

1397-12-19

استخدام مسئول دفتر خانم در شرکتی خصوصی با حقوق وزارت کار به همراه بیمه

استخدام مسئول دفتر خانم در شرکتی خصوصی با حقوق وزارت کار به همراه بیمه

تهران سید خندان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی