آگهی استخدام منشی خانم در شرکت کامپیوتری

استخدام منشی خانم در شرکت کامپیوتری

1397-12-19

استخدام منشی خانم در شرکت کامپیوتری با حقوق 500 هزار تومان نیمه وقت

استخدام منشی خانم در شرکت کامپیوتری با حقوق 500 هزار تومان نیمه وقت

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی