آگهی استخدام تعدادی کارمند اداری خانم در یک کارخانه ظروف آشپزخانه

استخدام تعدادی کارمند اداری خانم در یک کارخانه ظروف آشپزخانه

1397-07-29

استخدام تعدادی کارمند اداری خانم در یک کارخانه ظروف آشپزخانه با حقوق وزارت کار بیمه

استخدام تعدادی کارمند اداری خانم در یک کارخانه ظروف آشپزخانه با حقوق وزارت کار بیمه

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی