آگهی استخدام کارمند در آژانس مسافرتی

استخدام کارمند در آژانس مسافرتی

1397-12-19

استخدام کارمند در آژانس مسافرتی داشتن نظم کاری و مسئولیت پذیری با حقوق مکفی

استخدام کارمند در آژانس مسافرتی داشتن نظم کاری و مسئولیت پذیری با حقوق مکفی

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی