آگهی استخدام منشی آقا یا خانم در تاکسی تلفنی

استخدام منشی آقا یا خانم در تاکسی تلفنی

1397-12-19

استخدام منشی آقا یا خانم در تاکسی تلفنی با حقوق 500 هزار تومان و به صورت شیفتی

استخدام منشی آقا یا خانم در تاکسی تلفنی با حقوق 500 هزار تومان و به صورت شیفتی

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی