آگهی استخدام منشی آقا و خانم در شرکت فرهنگی

استخدام منشی آقا و خانم در شرکت فرهنگی

1397-12-19

استخدام منشی و آقا خانم در شرکت فرهنگی با ۶ساعت کار در روز و حقوق 2 م

استخدام منشی و آقا خانم در شرکت فرهنگی با ۶ساعت کار در روز و حقوق 2 م

تهران تهرانپارس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی