آگهی استخدام منشی مدیر عامل خانم در موسسه ای معتبر

استخدام منشی مدیر عامل خانم در موسسه ای معتبر

1397-12-19

استخدام منشی مدیر عامل خانم در موسسه ای معتبر به صورت تمام وقت در محدوده فاطمی

استخدام منشی مدیر عامل خانم در موسسه ای معتبر به صورت تمام وقت در محدوده فاطمی

تهران فاطمی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی