آگهی استخدام منشی مدیر عامل خانم در موسسه ای معتبر

استخدام منشی مدیر عامل خانم در موسسه ای معتبر

1397-12-19

استخدام منشی مدیر عامل خانم در موسسه ای معتبر و ظاهر آراسته به صورت تمام وقت

استخدام منشی مدیر عامل خانم در موسسه ای معتبر و ظاهر آراسته به صورت تمام وقت

تهران میرداماد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی