آگهی استخدام منشی خانم در شرکت معتبر

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر

1397-12-19

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر مجرد با حقوق 1.200 م و پاداش

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر مجرد با حقوق 1.200 م و پاداش

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی