آگهی استخدام حسابدار خانم در یک شرکت فعال در زمینه بازرگانی آی تی

استخدام حسابدار خانم در یک شرکت فعال در زمینه بازرگانی آی تی

1397-12-19

استخدام حسابدار خانم در یک شرکت فعال در زمینه بازرگانی آی تی به صورت تمام وقت و حقوق 1/500 م

استخدام حسابدار خانم در یک شرکت فعال در زمینه بازرگانی آی تی به صورت تمام وقت و حقوق 1/500 م

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی