آگهی استخدام منشی خانم

استخدام منشی خانم

1397-07-29

استخدام منشی خانم با ساعت کار 9 الی 17/30 . حقوق ثابت 1 م و پورسانت

استخدام منشی خانم با ساعت کار 9 الی 17/30 . حقوق ثابت 1 م و پورسانت

تهران آذری

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی