آگهی استخدام پیک موتوری

استخدام پیک موتوری

1397-12-19

استخدام تعدادی پیک موتوری با ظاهری آراسته جهت کار در فروشگاه مواد غذایی با درآمد خوب

استخدام تعدادی پیک موتوری با ظاهری آراسته جهت کار در فروشگاه مواد غذایی با درآمد خوب

بندرعباس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی