آگهی استخدام منشی آقا و خانم در هتل خردمند

استخدام منشی آقا و خانم در هتل خردمند

1397-12-19

استخدام منشی آقا و خانم در هتل خردمند به همراه ضامن معتبر در محدوده امام رضا

استخدام منشی آقا و خانم در هتل خردمند به همراه ضامن معتبر در محدوده امام رضا

مشهد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی