آگهی استخدام تعدادی منشی آقا و خانم

استخدام تعدادی منشی آقا و خانم

1397-12-19

استخدام تعدادی منشی آقا و خانم به صورت تمام وقت و حقوق تا 2 م

استخدام تعدادی منشی آقا و خانم به صورت تمام وقت و حقوق تا 2 م

مشهد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی