آگهی استخدام منشی خانم در شرکت پرشین صنعت

استخدام منشی خانم در شرکت پرشین صنعت

1397-12-19

استخدام منشی خانم در شرکت پرشین صنعت جهت انجام امور دفتری با حقوق مناسب

استخدام منشی خانم در شرکت پرشین صنعت جهت انجام امور دفتری با حقوق مناسب

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی