آگهی استخدام کارمند اداری در کالج زبان های خارجی هزاره سوم

استخدام کارمند اداری در کالج زبان های خارجی هزاره سوم

1397-12-19

استخدام کارمند اداری در کالج زبان های خارجی هزاره سوم با حقوق مکفی در محدوده کوی مهدی

استخدام کارمند اداری در کالج زبان های خارجی هزاره سوم با حقوق مکفی در محدوده کوی مهدی

مشهد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی