آگهی استخدام راننده با ماشین ایسوزو تن

استخدام راننده با ماشین ایسوزو تن

1397-12-19

استخدام تعدادی راننده با ماشین ایسوزو 6 تن جهت کار در یک شرکت پخش مواد غذایی با شرایط خوب

استخدام تعدادی راننده با ماشین ایسوزو 6 تن جهت کار در یک شرکت پخش مواد غذایی با شرایط خوب

اهواز کوی مهدیس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی