آگهی استخدام منشی خانم در هولدینگ معتبر

استخدام منشی خانم در هولدینگ معتبر

1397-12-19

استخدام منشی خانم در هولدینگ معتبر جهت پاسخگویی به تلفن و امور اداری با حقوق مناسب

استخدام منشی خانم در هولدینگ معتبر جهت پاسخگویی به تلفن و امور اداری با حقوق مناسب

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی