آگهی استخدام منشی خانم در شرکت ساختمانی

استخدام منشی خانم در شرکت ساختمانی

1397-12-18

استخدام منشی خانم در شرکت ساختمانی با ظاهر مناسب و شیک در محدوده نارمک

استخدام منشی خانم در شرکت ساختمانی با ظاهر مناسب و شیک در محدوده نارمک

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی